Programa

Dijous 14 de desembre

10.00 Inauguració oficial del congrés

10.30 Conferència inaugural.  “La corrupció política a l’Europa Contemporània: estat de la qüestió, debats i línies de recerca actuals”. Jens Ivo Engels  (Universitat Tècnica de Darmstadt, Alemanya)

11.15 Pausa

11.45 Ponència. “Panoràmica històrica de la corrupció política a l’Espanya  contemporània”.  Grup d’Història del Parlamentarisme (Universitat Autònoma de Barcelona)

12.45 Tallers de debat de les comunicacions

14.00 - 16.00 Pausa

16.00 Ponència.  “Corrupción política e institucional en torno a la Hacienda del Estado en la  España contemporània: propiedades, rentas, impuestos, gastos, concesiones y deuda”.  Francisco Comín  (Universitat d’Alcalà de Henares)

17.00 Taula rodona. “Els grans grups econòmics i la corrupció.” Moderador: Carles Sudrià (Universitat de Barcelona). Participants: Mercedes Cabrera (Universitat Complutense de Madrid), Miguel A. López Morell (Universitat de Múrcia) i Pablo Díaz Morlán (Universitat d’Alacant)

18.00 Pausa

18.30 Taula rodona. “Monarquia,  corrupció i escàndols a l’Espanya contemporània”.  Moderador: Emilio La Parra (Universitat d’Alacant). Participants:  Isabel Burdiel (Universitat de València), María Ángeles Casado (Universitat d’Alacant) i Javier Moreno Luzón (Universitat Complutense de Madrid)

19.30 Tallers de debat de les comunicacions

 

 

Divendres 15 de desembre

10.00 Ponència.  “Las visiones de la ciència política sobre la corrupció espanyola”.   Fernando Jiménez  Sánchez  (Universitat de Múrcia)

11.00 Pausa

11.30 Taula rodona.  “La corrupció als governs i a les administracions locals a l’Espanya Contemporània”. Moderador: Joan A. Llinares (Ajuntament de Barcelona). Participants: Jean-Philippe Luis (Universitat Clermont-Auverge, França),  Xavier Huetz de Lemps (Université Nice-Sophia Antipolis, França) y Ángel Bahamonde (Universitat Carlos III de Madrid)

12.30 Presentació de la base de dades “Història de la corrupció política a l’Espanya contemporània”. Grup d’Història del Parlamentarisme (Universitat Autònoma de Barcelona)

12.50 Tallers de debat de les comunicacions

14.00 - 16.00 Pausa

16.00 Taula rodona. “La persecució penal de la corrupció a Espanya: una visió històrica (segles XIX, XX i XXI)”. Moderadora: Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona).  Participants: Miguel Pino (Universitat de Còrdova), Emilia Iñesta-Pastor (Universitat d’Alacant) i Juan Carlos Ferré Olivé (Universitat de Huelva)

17.00 Taula rodona. “Concepte i actualitat de la corrupció política a Espanya”. Moderador: Josep M. Vallès (Universitat Autònoma de Barcelona). Participants:  Francisco Andújar (Universitat d’Almeria),  Frédéric Monier (Université d’Avignon, França) i  Manuel Villoria (Universitat Rey Juan Carlos de Madrid)

18.00  Pausa

18.30 Conferència de cloenda. “Hambre, corrupción y sobornos en el primer Franquismo”.  Ángel Viñas (Universitat Complutense de Madrid)

19.30 Cloenda del Congrés

Campus d'excel·lència internacional U A B