Comitè organitzador

COMITÈ ORGANITZADOR

Tresorer:
Juan Pérez Caro
Secretari de l'Associació TDAH Vallès

Secretària tècnica:
Mar Esquitino Martín
Psicòloga col·laboradora de l'Associació TDAH Vallès.

Mª Carme Echeverria Estrela
Psicòloga col·laboradora de l'Associació TDAH Vallès.

Queralt Oriol Vizcaino
Psicòloga col·laboradora de l'Associació TDAH Vallès.