Comunicacions orals i pòsters

TEMES DEL CONGRÉS:

El I Congrés de Diferències Individuals i Necessitats Educatives Específiques convida a la presentació de ponències de tots els àmbits d'experiència i d'estudi de casos sobre diferències individuals, necessitats educatives, sistemes d'ensenyament, dificultats i trastorns d'aprenentatge que afectin al rendiment acadèmic o professional, en qualsevol etapa vital, des de la infància fins a la tercera edat.
Una llista, no exhaustiva, d'àrees temàtiques inclou els següents aspectes:  

 • Personalitat i Diferències individuals:
  • Personalitat
  • Intel·ligència
  • Motivació
  • Creativitat
  • Estils d'afrontament
  • Emocions
  • Interesessos vocacionals
  • Lideratge 
 • Factors genètics i biològics    
  • Genètica del comportament
  • Avenços en neurociència
  • Trastorns del neurodesenvolupament  
 • Factors ambientals:
  • Estils educatius  
  • Condicions familiars   
  • Condicions escolars   
  • Sistemes d'ensenyament-aprenentatge
  • Estressors vitals   
 • Associacionisme i experiències de difusió i divulgació


PREMIS

El Comité Científic lliurarà un premi a la millor comunicació oral (300€) i al millor pòster (300€). 

 

NORMATIVA GENERAL   (Vàlid per a propostes de comunicació oral i pòsters)

 • S'accepten abstracts en català, castellà i anglès. Només s'acceptarà una modalitat per comunicació.
 • El primer autor serà el responsable de la comunicació  i serà l'única persona amb qui l'organització mantindrà contacte a través del correu electrònic.
 • La presentació i lliurament de les comunicacions i els pòsters es realitzarà a través del Formulari.
 • La data límit de lliurament dels resums és el 5 de setembre de 2013. El Comitè Científic analitzarà els resums, i la notificació d'acceptació o de rebuig es comunicarà pel  30 de juliol de 2013.
 • Per a poder presentar al congrés qualsevol proposta acceptada, com a mínim el primer autor haurà d'estar inscrit al congrés.

 

ORIENTACIONS SOBRE ELS RESUMS

 • La llargada màxima és de 150 paraules
 • El resum ha d'incloure un títol a la part superior esquerra, en lletra Arial, tamany 12, negreta. A continuació l'autor i co-autors de la comunicació.
 • Cal incloure cinc paraules clau al final del resum (cal evitar repetir les mateixes paraules que ja apareixen al títol).
 • Cal incloure, al final del resum i després de les paraules clau, el nom de l'autor o autora i la seva adreça electrònica.
 • Fes click AQUÍ per a enviar el teu resum.


CONDICIONS DE PUBLICACIÓ

 • Els resums de totes les propostes de comunicació que hagin estat acceptades pel Comitè Científic es publicaran a través de la web del Congrés de manera que podrà servir com a guia de les comunicacions que es presentaran durant el congrés als assistents.
 • Els textos dels resums de les comunicacions presentades en el congrés es publicaran en el llibre d'actes del congrés.
 • L'organització del congrés té previst difondre, publicar o comunicar el material de les contribucions incloses en el programa del congrés de forma íntegra o parcial, sense obtenir cap benefici comercial, únicament amb finalitats de recerca i suport o difusió de la docència. Per a aquestes finalitats, els/les autors/es participants al congrés accepten, amb la seva participació, cedir de forma no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d'explotació que els corresponen com a autors/es, autoritzant al a portar a terme la difusió, publicació o comunicació del material per qualsevol mitjà, inclòs Internet i autoritza expressament la seva incorporació a una base de dades electrònica d'accés obert.

 

CERTIFICATS

Certificat de Presentació de Comunicació: s'entregarà a tots els autors inscrits que hagin assistit i presentat la Comunicació en el Congrés.
Els Certificats inclouran, en primer terme, el nom i cognoms de l'autor inscrit que hagi assistit i presentat la Comunicació, seguit del títol de la Comunicació i dels noms i cognoms de la resta de coautors de la comunicació, en l'ordre que figurin al resum enviat.

Avís:
Totes les comunicacions, independentment del tipus de format de presentació (oral o pòster), seran acreditades mitjançant una única categoria, "comunicació", amb l'objectiu de donar el mateix reconeixement a tots els formats de presentació de Comunicació.

 

PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS

Comunicacions Orals: Els ponents tindran un temps límit de 10 minuts per a realitzar  les seves presentacions, incloent-hi preguntes i respostes posteriors a la presentació. Es demana als ponents que realitzin les seves comunicacions orals en castellà.


Pòsters: El format dels pósters serà l'habitual de 90 cm. x 120 cm. o bé 90 cm. x 185 cm. amb els cinc apartats d'introducció, mètode, resultats, conclusions i bibliografia.

El divendres 27 de setembre, es facilitarà als autors el lloc assignat i els mateixos autors els hauran de col·locar des de primera hora per la seva exposició. Comptaran amb l'ajuda d'un encarregat de sala. A més a més hauran de quedar-se al lloc de la sessió per la presentació i el debat a l'hora assignada per a la sessió de pòsters. Els pòsters podran romandre exposats al llarg de tot el congrés.

Important: El Comitè Científic es reserva el dret de decidir el format final de les propostes.