Voleu participar?

El Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (GREDICS) i la Unitat de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, us convida a participar a les XV Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials:

Els reptes de l'ensenyament de les ciències socials,

la geografia i la història. Quin professorat, quina ciutadania, quin futur? 

Les jornades se celebraran del 8, 9 i 10 de febrer del 2018, a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Voleu participar-hi? Si heu realitzat o esteu realitzant alguna experiència o recerca sobre els eixos temàtics indicats, us oferim la possibilitat de participar en les XIV Jornades de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials. Per fer-ho només cal que ens envieu un resum abans del  15 de desembre del 2017 explicant la vostra proposta a la direcció següent: 15jornades.rdcs.uab@gmail.com

Format comunicacions:

Els participants en les Jornades podran presentar comunicacions de qualsevol nivell educatiu (infantil, primària, secundària i ensenyament universitari), escrits en català, castellà, francès o anglès.

Caldrà enviar un resum de 1500 caràcters màxim (espais inclosos), abans del 15 de desembre de 2017, que inclogui títol, autoria, dades de contacte, context, objectius, descripció, valoració i 3 referències bibliogràfiques.

El dia 5 de gener de 2018 s’informarà de l’acceptació o no als autors/es.

La presentació de les comunicacions té com a requisit la inscripció a les Jornades.

Calendari admissió de comunicacions

15 de desembre del 2017
Enviament dels resums per part dels autors. 

5 de gener del 2018
Notificació de l’admissió, suggerència de modificacions o rebuig dels resums enviats, per part del Comitè científic.

*****
Enviament del text complert de les comunicacions, per part dels autors.

Molt important:

  1. Aquelles comunicacions en les que cap dels autors s’hagi inscrit a les Jornades (abans de la data límit, que és l'1 de febrer), seran eliminades del programa i no obtindran el certificat de comunicació.
  2. Les propostes acceptades hauran de ser presentades per almenys un dels seus autors durant les Jornades (en l’horari establert per l’organització).
  3. Solament es publicaran aquelles comunicacions que s’adeqüin a la temàtica i format establert pel comitè científic. Els treballs que no s’ajustin a les normes podran ser rebutjats. Aquest comitè es guarda, doncs, el dret de publicar les comunicacions

La publicació s’editarà només en format digital.

En funció de les sol·licituds de participació que s’acabin acceptant es determinarà la durada i el format de les presentacions.

Campus d'excel·lència internacional U A B