Comité organizador

Jordi Casal   
Josep Casanovas
Lali Coma
Raquel Cortés
Albert Ferré
Josep Gasa
Heleni Mañé
Marga Martín
Enric Mateu
Joan Mayol
Llorenç Planasdemunt
Emili Revilla
Pete Rierola
Quim Segalés
Albert Vidal
Joan Wennberg

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B