XVIII Trobada RUEPEP Qualitat i Ocupabilitat: Reptes actuals en els estudis de postgrau i en la formació permanent

 

El 27, 28 i 29 de març la UAB acollirà la XVIII Jornada de la RUEPEP (Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente). Aquesta associació acull a més de 50 universitats i 11 centres col·laboradors, especialitzats en formació permanent.

Aquesta xarxa té com a objectiu el promoure el contacte entre les universitats espanyoles en el tema específic dels estudis de postgrau i educació permanent, tant des del punt de vista acadèmic com el de la seva gestió especialitzada.

La Jornada d'aquest any versarà sobre la qualitat i l'ocupabilitat dels estudis de postgrau. Avui les universitats espanyoles estan compromeses en una millora dels seus estudis, en què aquesta millora vingui acompanyada d'un alt nivell d'innovació, transparència i rigor en els continguts, i que aquests estudis tinguin un significat impacte en l'ocupabilitat dels estudiants que els cursen. Paral·lelament, aquest treball docent ha de venir recolzat per una gestió de qualitat dels seus procediments. És en aquestes línies en les quals els responsables dels estudis de postgrau i educació permanent han plantejat la jornada 2019, i en ella avaluaran el paper de la gestió i certificació de la qualitat en la formació permanent; els models de formació orientats a l'ocupabilitat i la dimensió social d'aquesta formació.

Sens dubte aquest programa és una aposta de futur, en la perspectiva d'un món en el qual el lloc de treball serà molt canviant i els professionals hauran de reciclar-se molt sovint, per la qual cosa les universitats hem de ser capaces d'oferir programes de formació permanent, transversals, interdisciplinaris, socials, innovadors i tecnològics, que donin resposta a les necessitats de la nostra societat com a part del món global en el qual vivim.

Amb gran plaer dono la benvinguda a tots/es els/les participants, professionals de les organitzacions associades a la Xarxa, i us desitjo que aquests dies en la UAB siguin de gran impacte en el dia a dia de les nostres institucions i de la societat amb la qual estem compromeses.

 

Margarita Arboix

Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Campus d'excel·lència internacional U A B