Inscripció

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
1. Assistència. Contempla la participació en les activitats del symposium, però sense presentar comunicacions.
2. Assistència amb presentació. Aquesta modalitat és conseqüència de l'enviament de la proposta en format d'article científic, assaig o ressenya (ponència / comunicació / presentació al symposium) a la revista grafica o bé, a la revista questiones publicitarias, per a la seva publicació. L'acceptació de la proposta es realitzarà el més aviat possible, seguint els protocols d'avaluació de la respectiva revista. 

ENVIAMENT DE PONÈNCIES
Les presentacions hauran d'enviar-se a la revista grafica o questiones publicitarias abans de l'1 de juny per poder ser  valorades. Per això serà necessari donar-se d'alta en la corresponent revista:

grafica: http://revistes.uab.cat/grafica/about/submissions#onlineSubmissions i seguir les normes de publicació, indicades a l'enllaç anterior.

questiones publicitarias: http://revistes.uab.cat/qp/about/submissions#onlineSubmissions i seguir les normes de publicació, indicades a l'enllaç anterior.

TARIFES
El període d'inscripció és fins el 15 de juliol de 2018. 

Participant al Symposium: 90 euros; Participació + SOPAR: 120 euros; i, Participació + SOPAR + Activitat Social Dissabte: 160 euros. El preu de la inscripció per estudiants amb participació i ponència serà de 50 euros (tarifa estudiant amb ponència). En el cas de ser estudiant amb participació sense ponència, la inscripció és gratuïta. Caldrà acreditar la condició d'estudiant enviant la documentació pertinent al mail pr.brevia.publicitat@uab.cat.

Després del 15 de juliol de 2018

Participant al Symposium: 120 euros; Participació + SOPAR: 160 euros; i, Participació + SOPAR + Activitat Social Dissabte: 210 euros. El preu de la inscripció per estudiants amb participació i ponència serà de 65 euros (tarifa estudiant amb ponència). En el cas de ser estudiant amb participació sense ponència, la inscripció és gratuïta. Caldrà acreditar la condició d'estudiant enviant la documentació pertinent al mail pr.brevia.publicitat@uab.cat.

PAGAMENT
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte de CaixaBank ES09 2100 1426 4202 0005 1152. És molt important  que feu constar el vostre nom. Una vegada realitzada, s'enviarà el comprovant al mail pr.brevia.publicitat@uab.cat.

IMPORTANT
         Es demana que en la mesura del possible i per facilitar la logística, es facin amb suficient temps les incripcions al Symposium.
         La presentació només podrà ser duta a terme per autors que es trobin inscrits al Symposium.
         De cada comunicació es lliuraran tants certificats de presentació de treballs com a autors estiguin inscrits. A cada certificat apareixerà el nom de tots els autors.
         No es lliurarà el certificat de presentació d'aquells treballs que no siguin exposats (segons la modalitat d'acceptació) durant la celebració del Symposium, a l'hora i data adjudicada.

 

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL SYMPOSIUM

Campus d'excel·lència internacional U A B