Inscripció

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ. Ha d'omplir-se i enviar el formulari situat a la part inferior.
1. Assistència. Contempla la participació en les activitats del symposium, però sense presentar comunicacions.
2. Assistència amb presentació ORAL o POSTER. Aquesta modalitat és conseqüència de l'enviament de la proposta en format d'article científic, assaig o ressenya (secció symposium) a la revista grafica o bé, a la revista questiones publicitarias, per a la seva publicació. L'acceptació de la proposta es realitzarà el més aviat possible, seguint els protocols d'avaluació de ENVIAR, amb caràter previ, les propostes per a la presentació de COMUNICACIONS ORALS y POSTERS mitjançant l'enviament d'un email amb el tema "PROPOSTES al SYMPOSIUM" a  l'adreça symposium.grafica@uab.cat

Les propostes han d'enviar-se en un document word segons s'indica:

Proposta

S'agraeix enviar el més aviat possible la proposta. No obstant, la data límit per l'enviament d'aquestes serà l'1 de maig de 2019. Posteriorment s'haurà d'enviar el text complet.

TÍTOL

de la comunicació i la seva traducció a una segona llengua su traducción a una segunda lengua (quan més curt millor).

FILIACIÓ

completa de l'autoria: nom i cognoms, centre, email.

RESUMEN

de la comuniació amb la traducció a una segona llengua, amb una extensió màxima de  100 paraules que ha d'incloure: introducció, objectius, metodologia, mètode, resultats i conclusió.

 

PARAULES

 CLAU

5 paraules clau i la seva traducció a una segona llengua separades amb ; (punt i coma). 

REVISIÓ DOBLE CEC

indicar si es vol seguir la revisión segons "grafica" o bé, segons "Questiones Publicitarias"

PUBLICAR

indicar el desig o no de que es publiqui com article en les revistes científiques o pel contrari només s'obta al Symposium grafica 

Una vegada enviada la proposta, como s'ha indicat anteriorment, els originals de les comunicacions orals  hauràn d'enviar-se a la revista grafica o a questiones publicitarias (depenent del panel al qual s'obti: DISSENY GRÀFIC o CREATIVITAT PUBLICITÀRIA, respectivament)  abans de l'1 de juny per poder seguir el procés de revisió doble cec. SI NO ARRIBES A TEMPS contacta amb symposium.grafica@uab.cat. Per això serà necessari seguir les instruccions com s'indica en la  Inscripció al Symposium. El programa definitiu es publicarà a la pàgina web del SYMPOIUM el 31 de juliol de 2019, desprès d'aquesta data no es realizarà cap canvi respecte de les presentacions de comunicaciones orales y posters. Aquesta és la data en que està previst, que totes les comunicacions hagin superat la revisió cega habilitada per el Symposium. Les propostes de comunicacions poster seran enviades en format pdf a symposium.grafica@uab.cat amb anterioridad al l'inici del symposium. 

ENVIAMENT DE PONÈNCIES originals
Les presentacions hauran d'enviar-se a la revista grafica o questiones publicitarias abans de l'1 de juny per poder ser  valorades. Per això serà necessari donar-se d'alta en la corresponent revista:

grafica: http://revistes.uab.cat/grafica/about/submissions#onlineSubmissions i seguir les normes de publicació, indicades a l'enllaç anterior.

questiones publicitarias: http://revistes.uab.cat/qp/about/submissions#onlineSubmissions i seguir les normes de publicació, indicades a l'enllaç anterior.

TARIFES
El període d'inscripció amb preu reduït és  fins el 15 de juliol de 2019. 

Sobrepassas aquesta data, PER FER EL PAGAMENT, cal accedir a través dels links TARIFA a partir del 15 de juliol (veure més avall).

ASSISTENT al Symposium. Participació i defensa del treball que inclou els dinars dels dies 5 i 6 de stembre. També s'inclou el material del symposium i els "Coffee Break". 

Link pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=63

A més a més, en cas de voler assistir al sopar de gala s'ha de realitzar també el pagament específic a través del link correspondient al sopar de gala. 

100 euros

PONENT al Symposium.  Participació i defensa del treball que inclou els dinars dels dies 5 i 6 de stembre. També s'inclou el material del symposium i els "Coffee Break". 

Link pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=65

A més a més, en cas de voler assistir al sopar de gala s'ha de realitzar també el pagament específic a través del link correspondient al sopar de gala. 

120 euros

ESTUDIANT · PONENT al Symposium. Participació d'estudiant (no docent) AMB defensa de ponència *. També s'inclou el material del symposium i els "Coffee Break". 

Link  pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=66

A més a més, en cas de voler assistir al sopar de gala s'ha de realitzar també el pagament específic a través del link correspondient al sopar de gala. 

25 euros

ESTUDIANT · INICIACIÓ ESTUDIANT  al Symposium. Participació d'estudiant (no docent) SENSE ponència *. Inclou el material del symposium (segons existències) i els "Coffee Break". 

Link acreditació de la condició d'estudiant:

mailto:symposium.grafica@uab.cat

gratuït

SOPAR DE GALA. En cas de voler asistir al sopar del dijous dia 5 cal indicar-ho en el formulari d'inscripció i afegir el seu import al d'inscripció.

Link pagament

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=68

 

35 euros

* En els casos d'inscripció com estudiant (no docent), serà necesari acreditar la condició d'estudiant enviant la documentació pertinent al mail symposium.grafica@uab.cat

 

TARIFA POSTERIOR AL 15 de juliol de 2019

ASSISTENT al Symposium. Participació i defensa del treball que inclou els dinars dels dies 5 i 6 de stembre. També s'inclou el material del symposium i els "Coffee Break". 

Link pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=69

A més a més, en cas de voler assistir al sopar de gala s'ha de realitzar també el pagament específic a través del link correspondient al sopar de gala. 

130 euros

PONENT al Symposium.  Participació i defensa del treball que inclou els dinars dels dies 5 i 6 de stembre. També s'inclou el material del symposium i els "Coffee Break". 

Link pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=70

A més a més, en cas de voler assistir al sopar de gala s'ha de realitzar també el pagament específic a través del link correspondient al sopar de gala. 

160 euros

ESTUDIANT · PONENT al Symposium. Participació d'estudiant (no docent) AMB defensa de ponència *. També s'inclou el material del symposium i els "Coffee Break". 

Link  pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=71

A més a més, en cas de voler assistir al sopar de gala s'ha de realitzar també el pagament específic a través del link correspondient al sopar de gala. 

50 euros

ESTUDIANT · INICIACIÓ ESTUDIANT al Symposium. Participació d'estudiant (no docent) SENSE ponència *. Inclou el material del symposium (segons existències) i els "Coffee Break". 

Link acreditació de la condició d'estudiant:

mailto:symposium.grafica@uab.cat

10 euros

SOPAR DE GALA. En cas de voler asistir al sopar del dijous dia 5 cal indicar-ho en el formulari d'inscripció i afegir el seu import al d'inscripció.

Link pagament

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=72

45 euros

* En els casos d'inscripció com estudiant (no docent), serà necesari acreditar la condició d'estudiant enviant la documentació pertinent al mail symposium.grafica@uab.cat

PAGAMENT

El pagament es realitza mitjançant transferència seguint el  link correspondiente al tipus de participació escollit.  És mot important que es faci constar el nom i la identificació fiscal (DNI/NIE/CIF o Pasaport). Una vegada realitzada la inscripció i el pagament, cal enviar el comprovant de la trasnferència al mail symposium.grafica@uab.cat Si es desitja factura fiscal cal enviar adjunt al comprovant de pagament: Nom i Cognoms, Raó Social;  NIF o CIF; Dirección Fiscal.

IMPORTANT
         Es demana que en la mesura del possible i per facilitar la logística, es facin amb suficient temps les incripcions al Symposium.
         La presentació només podrà ser duta a terme per autors que es trobin inscrits al Symposium.
         De cada comunicació es lliuraran tants certificats de presentació de treballs com a autors estiguin inscrits. A cada certificat apareixerà el nom de tots els autors.
         No es lliurarà el certificat de presentació d'aquells treballs que no siguin exposats (segons la modalitat d'acceptació) durant la celebració del Symposium, a l'hora i data adjudicada.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL SYMPOSIUM

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/619 del Parlament Europeu i del Consell) (RGPD), l’informem que les dades facilitades a través del web http://jornades.uab.cat/symposiumgrafica/ lliurement i voluntàriament pels seus usuaris serán tractades exclusivament pel symposium grafica. Aquest tractarà les seves dades personals per mantenir-lo informat a través de correu electrònic de noves activitats vinculades al symposium grafica o a les revistes científiques “grafica” i “questiones publicitarias que li donen suport ambdues editades en format OJS per la UAB.

Responsable del tractament de les seves dades: Daniel Tena-Parera; NIF: 46321739S; Adreça postal: Edifici I – Campus de la UAB; Email: Daniel.tena@uab.cat; Web informativa i Contacte del Delegat/ada de Protecció de Dades: http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html

Comunicació de dades: Aquestes dades no seran cedides a tercers en cap cas.

Limitació en el temps del consentiment: Les dades es conservaran mentre no retiris el consentiment.

Drets: Pots exercir els teus drets d'accés a les teves dades, rectificació, supressió i oposició amb un correu electrònic a la adreça pr.brevia.publicitat@uab.cat.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B