Comité organizador

URL
UAB. Eina
ESRP. UB
Col.legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Campus d'excel·lència internacional U A B