Inscripcions

La inscripció al Simposi és gratuïta i necessària per tal d’obtenir el certificat d’assistència.