Presentació

 Comunicació, del ll. communicatio, –onis, f 1 1 Acció de comunicar o de comunicar-se; 2 l’efecte; 2 sociol. 1 filos. Acció i procés de transmetre un missatge, amb establiment d’una relació i una interacció socials. 2 comunicació de massa. Transmissió de significats culturals dirigida a un gran públic, feta a través dels mitjans d’informació. 3 Aportació científica a una reunió d’estudiosos. 4 comun. 1 Interacció social establerta entre un emissor i un receptor, basada en l’intercanvi d’informacions. 2 comunicació no verbal. Comunicació que es duu a terme amb mecanismes altres que els de la verbalitat o lingüístics, per exemple mitjançant el gest, la mirada, l’expressió facial o l’ús de l’espai.

 

 

Aquestes són algunes de les definicions modernes de comunicació. Aquesta jornada pretén mostrar, en èpoques històriques diverses i des d’un punt de vista interdisciplinari (amb la participació de filòlegs, historiadors, historiadors de l’art, paleògrafs, periodistes, etc.), les manifestacions d’aquest procés, els diferents suports que serviren de vehicle de transmissió, els seus usos, la seva conservació al llarg del temps, etc.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B