III Simpòsium

DIJOUS, 30 DE SETEMBRE

La formació del professorat

09:00 Recepció i lliurament de documentació

09:30 Inauguració Marta Cid, Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya Autoritats acadèmiques de la UAB

10:00 Ponència: David C. Berliner, Expert teachers: Their Characteristics, Development and Accomplishments

11:15 Descans

11:45 Taula rodona: José Gimeno Neus Sanmartí, La formació permanent vista des de les didàctiques específiques Dolors Freixenet, Les necessitats de formació del professorat de secundària des de l'escola

13:15 Descans

15:30 Tallers: Presentació de comunicacions 

18:00 Conferència: Joan Badia, Set condicions d'èxit per a la formació permanent Subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

DIVENDRES, 1 D’OCTUBRE

La Didàctica de les Ciències socials

09:30 Ponència: Anne Le Roux, Nouvelles perspectives didactiques pour l'enseignement de la géographie

11:00 Descans

11:30 Taula rodona: Joaquim Prats Roser Batllori, Cal canviar l'ensenyament de la geografia a secundària? Quin canvis? Per què? Carlos Guitián, La enseñanza y el aprendizaje de ciencias sociales en la enseñanza primaria

13:15 Descans

15:30 Tallers: Presentació de comunicacions 

18:00 Conferència: Francesc Xavier Hernández, La investigació en didàctiques específiques. Un repte per Catalunya Director General de Recerca del DURSI de la Generalitat de Catalunya

DISSABTE, 2 D’OCTUBRE

Fer de mestre

10:00 Acte d'homenatge a Pilar Benejam

11:30 Descans

12:00 Lliçó Magistral: Pilar Benejam i Arguimbau, De la teoria... a l'aula

13:00 Cloenda: Carles Solà, Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya Autoritats acadèmiques de la UAB

Campus d'excel·lència internacional U A B