Organització

Comitè científic:

Neus González-Monfort

Antoni Santisteban

Gustavo González-Valencia 

 

Comitè Organitzador de les Jornades:

Neus González-Monfort 

Mariona Massip

Antoni Santisteban 

Gustavo González-Valencia 

Jordi Castellví

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B