Voleu participar-hi?

 

El Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (GREDICS) i la Unitat de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, us conviden a participar a les XXXX Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials:

Si heu realitzat o esteu realitzant alguna experiència o recerca sobre els eixos temàtics indicats, us oferim la possibilitat de participar en les XVII Jornades de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials. Per fer-ho només cal que ens envieu un resum abans del XXXXX del XXXX explicant la vostra proposta a la direcció següent: XXXXX

Els autors que facin arribar la seva contribució estan d'acord en la inclusió del document, en cas que sigui acceptat, al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, (https://ddd.uab.cat), sota la llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY 4.0) per un període de temps indefinit i amb caràcter de no exclusivitat.

 

Format de les comunicacions:

Els participants en les Jornades podran presentar comunicacions de qualsevol nivell educatiu (infantil, primària, secundària i ensenyament universitari), escrits en català, castellà, francès, portuguès o anglès.

Caldrà enviar un resum inicial de la comunicació de 1500 caràcters màxim (espais inclosos), abans del XX de XXXX de XXXX, que inclogui títol, autoria, dades de contacte, context, objectius, descripció, valoració i 3 referències bibliogràfiques.

El dia XX de desembre de XXXX s’informarà de l’acceptació o no als autors/es.

La presentació de les comunicacions té com a requisit la inscripció a les Jornades.

Posteriorment, haureu d'enviar el text complet de les comunicacions que tindrà un màxim de 16.000 caracters i haurà de respondre a aquest format.  Podeu consultar la normativa APA en aquest document

 

Calendari admissió de comunicacions

XX de XXXX del XXXX Data límit d'enviament dels resums per part dels autors. 
XX de XXXX del XXXX Notificació de l’admissió, suggerència de modificacions o rebuig dels resums enviats, per part del Comitè científic.
XX de XXXX de XXXX Enviament del text complert de les comunicacions, per part dels autors.

 

Molt important:

  1. Aquelles comunicacions en les que cap dels autors s’hagi inscrit a les Jornades (abans de la data límit, que és el XX de XXXX, seran eliminades del programa i no obtindran el certificat de comunicació.
  2. Les propostes acceptades hauran de ser presentades per almenys un dels seus autors durant les Jornades (en l’horari establert per l’organització).
  3. Solament es publicaran aquelles comunicacions que s’adeqüin a la temàtica i format establert pel comitè científic. Els treballs que no s’ajustin a les normes podran ser rebutjats. Aquest comitè es guarda, doncs, el dret de publicar les comunicacions

La publicació s’editarà només en format digital.

En funció de les sol·licituds de participació que s’acabin acceptant es determinarà la durada i el format de les presentacions.

Campus d'excel·lència internacional U A B