Voleu participar-hi?

Presentació de comunicacions
 

Us conviden a participar a les XVIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials / Congrès Internacional.

Si heu realitzat o esteu realitzant alguna experiència o recerca sobre els eixos temàtics indicats, us oferim la possibilitat de participar en les Jornades/Congrès. Per fer-ho només cal que ens envieu un resum (1000 paraules) abans del 14 de setembre de 2021 explicant la vostra proposta a la direcció següent: pr.disco@uab.cat

Les persones que hi participìn  podran presentar comunicacions de qualsevol nivell educatiu (infantil, primària, secundària i ensenyament universitari) escrits en català, castellà, francès, portuguès o anglès.

Les Jornades/Congrés comptarà amb traducció simultània castellà-anglès/anglès-castellà

Els resums s’han d'elaborar amb la plantilla que es troba en aquest enllaç.

En l’avaluació de les propostes, es valoraran positivament aquelles que incloguin el framework de cultura democràtica proposat pel Consell d’Europa. Aquesta informació es pot trobar al següent enllaç: https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c

Caldrà enviar un resum de 1000 paraules màxim, a partir del 15 de juliol i abans del 14 de setembre de 2021, que inclogui títol, autoria, dades de contacte, context, objectius, descripció, valoració i 3 referències bibliogràfiques. Caldrà enviar-ho a l’adreça: pr.disco@uab.cat

El dia 21 de setembre de 2021 s’informarà de l’acceptació o no als autors/es.

La presentació de les comunicacions té com a requisit la inscripció a les Jornades/Congrès.

Els autors i autores que facin arribar la seva contribució estan d'acord en la inclusió del document, en cas que sigui acceptat, al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, (https://ddd.uab.cat), sota la llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY 4.0) per un període de temps indefinit i amb caràcter de no exclusivitat.
 

Resum dates

Inici inscripcions i enviament comunicacions: 15 juliol
Data límit enviament resum de les comunicacions (1000 paraules): 14 setembre
Informació acceptacions resum de les comunicacions: 21 setembre
Data límit inscripcions sense resum-comunicació: 30 setembre

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B