CONGRÉS INTERNACIONAL
La Gran Guerra i les seves conseqüències.
Les alternatives a la fallida de la civilització liberal

7 i 8 de maig de 2014
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

La transcendència històrica de la Gran Guerra està fora de qualsevol dubte. Per la seva complexa combinació d'aspectes militars, socials, culturals i polítics, ha estat considerada, gairebé unànimement, com un gran tall  històric, un punt de no retorn per a la història europea i mundial. Malgrat l'existència d'evidents fils de continuïtat entre el món d'abans i de després de la guerra, no és possible entendre la història del segle XX sense considerar les enormes ruptures provocades pel conflicte mundial.
Malgrat aquesta trascendència, l'estudi de la Gran Guerra no ha merescut gran atenció per part dels historiadors espanyols, molt probablement per la neutralitat d'Espanya en la contesa. La internacionalització de la nostra historiografia obliga, no obstant això, a plantejar-nos també des d'aquí les preguntes que, amb motiu del centenari de l'esclat de la guerra, estan fent-se més enllà de les nostres fronteres.
Per aquest motiu, el GERD («Grup d'Estudis República i Democràcia» de la Universitat Autònoma de Barcelona) impulsa la celebració del Congrés Internacional La Gran Guerra i les seves conseqüències. Les alternatives a la fallida de la civilització liberal. Aquest Congrés pretén ser una ocasió per al coneixement i debat de les visions més recents sobre el conflicte bèl·lic que va marcar definitivament el naixement de la contemporaneïtat. Més específicament, ens sembla necessari singularitzar l'anàlisi dels enormes canvis que el primer conflicte mundial va generar a tot arreu, i molt especialment a Europa. Encara que no exclusivament, s'abordarà al congrés la crisi del món liberal que es va desencadenar després de la fi de la guerra, amb l'aparició de les diverses alternatives al mateix (democràcia, feixisme, socialisme, comunisme) que anaven a protagonitzar les dues dècades següents de la història europea.

ORGANITZA:

  • «Grup d'Estudis República i Democràcia» (GERD), Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Projecte de Recerca «Les alternatives a la fallida liberal a Europa: socialisme, democràcia, feixisme i populisme (1914-1991)», referència: HAR2011-2574, Ministeri de Ciència i Innovació.

 

PROGRAMA (Català-English)
PROGRAMA (Castellano-English)

Catalan