Al llarg d’aquests darrers anys la metodologia d’intercomprensió lingüística s’ha fet popular entre els ensenyants de llengua pel fet que es troba en plena sintonia amb els enfocaments més moderns d’ensenyament-aprenentatge de llengües. La Universitat Autònoma de Barcelona (departaments de llengües romàniques, Facultat de Ciències de l’Educació, Institut de Ciències de l’Educació, Servei de Llengües) contribueix des de fa ja algunes dècades a la recerca sobre intercomprensió, ha generat reflexió rellevant a l’entorn de la qüestió i diversos equips interdisciplinaris han produït materials didàctics de base tecnològica amb aquest enfocament que resulten útils als aprenents de llengües romàniques.

La Jornada d’Intercomprensió Lingüística, que tindrà lloc el 26 de juny a la UAB, té per objectiu situar la intercomprensió, explicar l’experiència amb aquesta línia de treball duta a terme als serveis lingüístics de diverses universitats i presentar diverses iniciatives innovadores relacionades amb aquesta metodologia.

Campus d'excel·lència internacional U A B