Artur Noguerol

Artur Noguerol és professor emèrit de Didàctica de la Llengua a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. Ha estat mestre en tots els nivells de l'ensenyament i ha col·laborat en molts cursos de formació permanent del professorat. Ha participat en diferents projectes europeus per a l'ensenyament de la llengua en la diversitat lingüística i cultural. A més d'aquest camp de recerca, està interessat per la llengua i el seu ensenyament a través de les diferents àrees curriculars.

Campus d'excel·lència internacional U A B