Enric Serra

Enric Serra és és màster en filologia catalana i responsable de formació i autoaprenentatge al Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha impartit docència a la UAB aquests darrers anys per al Departament de Filologia Catalana i en el màster d’ensenyament del català per a l’acolliment lingüístic. Gestiona, d’altra banda, el bloc professional Aprendre llengües.

Campus d'excel·lència internacional U A B