Programa

26 de juny de 2013
 

9.00

 

Arribada

 

9.30

 

Benvinguda
Lluís Quintana, vicerector de Relacions Institucionals; Montserrat Antón, directora de l’Institut de Ciències de l’Educació i Marta Estella, directora del Servei de Llengües.

 

9.45

 

La intercomprensió en el marc de la competència plurilingüe i intercultural
Artur Noguerol (UAB)

El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar ha marcat, a nivell de polítiques lingüístiques i de l’ensenyament i aprenentatge de llengües, un camí innovador que dóna sentit a moltes de les propostes didàctiques que van anar sorgint els anys 80 i 90 a tot Europa. La definició de la competència plurilingüe i intercultural defineix en un altre context el que és aprendre llengües. Aquest canvi de paradigma determina que les propostes realitzades en la didàctica de la intercomprensió, un dels enfocaments plurals de l’ensenyament de llengües, sigui un dels models de com cal plantejar l’ensenyament de llengües, pensant en la competència ”aprendre al llarg de tota la vida”. Les noves propostes del COE tenen en la intercomprensió una de les portes per mostrar el que suposen i com poden portar-se a la pràctica. 

 

10.45

 

La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universitaris
Jaume Palau (UB), Jordi Pujol (UPC) i Virgínia Castillo (UAB)

Els serveis lingüístics universitaris han posat a la pràctica aquests darrers anys la metodologia d’intercomprensió romànica en cursos, activitats de dinamització o materials d’aprenentatge. Ho han fet moguts pel seu interès pel multilingüisme i pel desenvolupament de la competència plurilingüe dels aprenents, atrets pels enfocaments plurals en l’ensenyament d’idiomes i, sobretot, per contribuir a dotar els estudiants de mobilitat d’una metodologia que els permeti contribuir al manteniment de la sostenibilitat lingüística. Representants dels serveis lingüístics de la UB, la UPC i la UAB expliquen el passat, el present i el futur de les iniciatives basades en la intercomprensió lingüística en les seves organitzacions.

 

11.30

 

Pausa

 

12.00

 

Enfocaments plurals per a la didàctica de les llengües: referencials i estudi pràctic
Julia Frigière (UAB)

Des de 2004 disposem d’un referencial dels enfocaments plurals de la didàctica de les llengües (MAREP-CELV). Aquests enfocaments representen quatre tendències formals: la interculturalitat; la didàctica de les llengües ensenyades (de la qual forma part la didàctica en llengua estrangera de les disciplines alienes a les llengües); el desvetllament a les llengües i la intercomprensió. Aquests enfocaments comparteixen els criteris de selecció de les competències i dels objectius descrits en el referencial de 2004. Malgrat aquesta concordança, cada enfocament té una una pedagogia i unes metodologies pròpies.

Partint de la seva experiència, diversos equips d’investigadors col·laboren per dissenyar un syllabus apte per caracteritzar i emmarcar la pedagogia de la intercomprensió (el projecte europeu Miriadi). Com a participant en aquesta investigació, la ponent el presentarà a partir d’un estudi propi de seguiment d’aprenents plurilingües.

 

12.30

 

Aplicació sobre intercomprensió romànica per a dispositius mòbils
Enric Serra (UAB)

El Servei de Llengües ha elaborat i presenta públicament una aplicació per a dispositius mòbils que permet posar a la pràctica la intercomprensió entre sis llengües romàniques (català, castellà, portuguès, francès, italià i romanès). Es tracta de l’app Falsos Amics, que mostra per parells d’idiomes alguns dels falsos amics entre aquestes llengües romàniques i, per mitjà d’exemples elaborats en llenguatge transparent i intercomprensible, convida els usuaris a superar les diferències entre llengües. L’aplicació dóna les claus per deixar enrere els falsos amics entre llengües romàniques i estimula el repte i la confiança dels parlants d’aquestes llengües per entendre’n altres de la mateixa família lingüística.

 

13.00

 

Intercomprensió: dels projectes a les activitats pràctiques
Sandrine Déprez (UAB)

Després d’una presentació general de la recerca en intercomprensió i dels principals projectes europeus que s’hi relacionen, la ponent se centrarà en els treballs duts a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona i, més concretament, al Departament de Filologia Francesa i Romànica. Presentarà el nou projecte Miriadi, que té com a finalitat crear una xarxa de mutualització, difusió i integració curricular de les formacions a distància en intercomprensió. Una part important d'aquesta tasca de divulgació consisteix a oferir als formadors en intercomprensió un ventall d'activitats validades per practicar-la a les aules. Analitzarà, igualment, algunes d’aquestes activitats i les metodologies utilitzades per dur-les a a terme en l’àmbit de la intercomprensió.

 

13.30

 

Traductors automàtics i eines de mediació lingüística: una passa endavant en la intercomprensió?
Francesc Galera (UAB)

Els traductors automàtics, així com la resta d'eines per a la mediació lingüística, ofereixen suport a l'hora d'accedir a informació en altres llengües. L'ús d'aquestes eines no ha de ser una amenaça real per als corrents que defensen la intercomprensió com a estratègia per a apropar-se a una altra llengua, perquè d'alguna manera aquests dos mètodes es complementen.

 

14.00

 

Cloenda

 

Descarregueu-vos el programa de la Jornada.

Campus d'excel·lència internacional U A B