Recursos

A continuació destaquem alguns recursos i projectes existents per treballar la intercomprensió lingüística:
 

Falsos Amics Falsos Amics és una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils elaborada pel Servei de Llengües de la UAB que mostra parelles de paraules en diferents llengües romàniques que s’escriuen pràcticament igual però que tenen significats diferents, són els falsos amics. Les parelles de falsos amics apareixen contextualitzades perquè puguem deduir-ne el significat tot activant mecanismes d’intercomprensió lingüística. Descarrega't l'app des de Google Play per a dispositius Android o des d'iTunes per a iPhone.
FotndelCat FontdelCat és una aplicació en línia per a l'accés al català adreçada a estudiants universitaris de mobilitat que coneguin, com a mínim, una llengua romànica. Material elaborat per l'Institut de Ciències de l'Educació amb la col·laboració del Servei de Llengües i els departaments de Filologia Catalana, Filologia Espanyola i Filologia Francesa i Romànica de la UAB.
itineraris Itineraris Romànics és un web amb la finalitat d'afavorir la intercomprensió entre les llengües romàniques s'hi inclouen (català, espanyol, francès, italià, portuguès i romanès). Material creat per iniciativa de la Direcció Promoció i Ensenyament de Llengües (DPEL) de la Unió Llatina.
EuRom5 EuRom5 és un manual acompanyat d'un suport web amb l'objectiu de desenvolupar la comprensió escrita en cinc llengües romàniques. Material desenvolupat per un equip de lingüistes de diverses universitats a partir de la idea de la lingüista Claire Blanche-Benveniste.
Egala Els projectes Gala són tres: Galatea es va concretar en uns CD-rom, un per a cada parell de llengües, destinats al desenvolupament de la comprensió oral i escrita. Galanet és una plataforma de formació per a la intercomprensió en llengües romàniques que permet als parlants de diferents llengües romàniques practicar una comunicació multilingüe. Galapro és un projecte orientat a la formació de formadors per a la intercomprensió.

 

Euromania Euromania és un mètode que consta d’un dossier per a l’aprenentatge multilingüe de diferents matèries i està adreçat a l’alumnat amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys. El seu objectiu és el de construir el saber o el saber fer en el  context de la intercomprensió de les llengües romàniques. Aquest manual és fruit d’un projecte europeu que està editat en llengües romàniques (francès, occità, castellà italià, romanès, portuguès) i és present en diversos països europeus.
Campus d'excel·lència internacional U A B