Sandrine Déprez

Sandrine Déprez és professora de primària de l’Education Nationale francesa, màster en didàctica del francès com a llengua Estrangera (FLE) per la Universitat de Stendhal Grenoble3 i màster en tractament de la informació i de la comunicació per la UAB. Actualment és professora de francès a Aula Escola Europea i professora associada al Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB. La seva recerca i els seus àmbits de treball es relacionen amb la didàctica de les llengües i el plurilingüisme i, més concretament, amb la intercomprensió. Ha participat i participa a diversos projectes d’intercomprensió com ara Galapro, Redinter i Miriadi.

Campus d'excel·lència internacional U A B