VII Jornada Internacional sobre Traducció

 

LLETRA INCÒGNITA

TRADUCCIÓ I RECEPCIÓ D’AUTORES

EUROPEES DE LA PRIMERA MODERNITAT

(Barcelona, 29-30 de novembre de 2021)

 

CALL FOR PAPERS

Enviament de propostes fins al 15 de juliol

 

La pràctica de la traducció literària sempre ha estat una activitat fonamental per a la transmissió de les idees, una intermediació necessària que als segles xvi, xvii i xviii sovint era concebuda com una recreació i una adaptació de l’original al nou context i als nous lectors. Indagar en aquest exercici de reescriptura és la manera de descobrir fenòmens tan importants com la inclusió o l’exclusió del resultat traduït en el cànon literari d’arribada, les analogies i diferències entre el missatge original i el traduït, les influències i les petjades que l’original ha deixat en la literatura d’arribada a través de la versió traduïda i d’un llarg etcètera d’indicadors presents en els diversos enfocaments i especialitzacions dins dels estudis sobre la traducció i la recepció.

En el cas de les obres escrites per autores de la primera modernitat, sovint poc conegudes o jutjades més aviat pel gènere sexual que va empunyar la ploma que no pas pel gènere literari, considerem essencial aprofundir qüestions com les que presentem aquí a tall de possibles línies investigadores a les quals es poden adscriure les ponències propostes. Es prendran en consideració obres originals escrites o traduïdes en qualsevol llengua europea, i també l’estudi de la traducció o de la recepció contemporània d’aquestes autores: 

1) La traducció com a part d’un programa per a la visibilització d’una autora i de la seva obra.

2) La traducció com a masculinització d’una autora i del seu missatge.

3) La recepció d’una autora en un altre país a través de la manipulació literària de la seva obra traduïda.

4) Autories controvertides, figures que es (con)fonen: autora, traductor/a, adaptador/a.

5) Obres ocultes, missatges ocults o autores ocultes: llums i ombres sorgides de la traducció i de la recepció.

6) Diàleg, contacte, intercanvi entre l’autora i el seu traductor/a.

 

Les propostes de comunicació, que es podran redactar en espanyol, català, italià, francès o anglès, constaran d’un abstract de 200 paraules com a màxim, acompanyat d’una breu bionota, i s’hauran d’enviar a helena.aguila.ruzola@gmail.com abans del 15 de juliol. Es comunicarà si han estat acceptades per la Direcció i el Comitè científic a finals del mateix mes.

Després de la celebració de la Jornada s’obrirà un termini per presentar els treballs en forma d’article a fi efecte de publicar-los, si superen la doble revisió cega, en el suplement «Volti del tradurre» de la revista Enthymema.