Contacto

Secretariado de la Jornada: 

Laia Aguirre Molins

Teléfono: 93 581 1047

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals, UAB

A/e: jornadas.porcino@uab.cat

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B