Presentació

Els processos de flexibilització propis de les societats post-fordistes contribueixen a la constitució de subjectivitats líquides que es reconfiguren vitalment en funció de les necessitats productives i de consum. La consolidació del neoliberalisme exigeix d'una elasticitat afectiva i d'una sexualitat consumible sota paràmetres heteropatriarcals i capitalistes, una mal·leabilitat corporal a la que només poden accedir certs cossos privilegiats. Davant d'aquesta situació, diferents fronts polítics, des del feminisme, els cripple studies o les polítiques queer i transfeministes ofereixen anàlisis i vies d'acció que permeten transformar personal i estructuralment les nostres construccions de subjectivitat i corporeïtat.

El congrés Afecte, Corporeïtat i Política constitueix un lloc de trobada entre persones d'àmbits acadèmics i activistes per reflexionar sobre conceptos y desenvolupar eines polítiques i conceptuals per tal de pensar i habitar els canvis estructurals i íntims que travessen les subjectivitats contemporànies.

Líneas de trabajo:

Áreas temáticas

En el proceso de registro se deberá señalar a cuál de las siguientes áreas temáticas tiene más afinidad la contribución presentada::

 1. Affect and emotions
 2. Analysis and Strengthening of Collective action and social movements
 3. Critical approaches in management
 4. Politics, Utopias and Dystopias
 5. Biomedicine, subjetivity politization and its power effects
 6. Embodied dissidence politics: Queer theory, Transfeminism, Heteronormativity, Functional diversity. LGTB
 7. Feminsm, Interseccionality, performativity & enactment
 8. Post-Colonial Perspectives
 9. Social Inequalities
 10. Social regulation, Public and private space control, homonationalism and necropolitics
 11. Technoscience, technoculture and technosubjects
 12. Theoretical, epistemological and methodological critical approaches
Campus d'excel·lència internacional U A B