El Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat vol ser un espai de trobada, de reflexió i de debat en positiu entre els professors de tots dos àmbits educatius per intercanviar opinions, establir ponts de diàleg i discutir estratègies d’aprenentatge. Aspira a contribuir també a l’acostament entre la secundària i la universitat (i viceversa), a fi d’afrontar de manera conjunta els grans reptes que tenim al davant.