Inscripció

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ.

Per la inscripció: Omplir i enviar el formulari situat a la part final d'aquesta pàgina.

Pel Pagament: Seguir el link corresponent al tipus d'inscipció.

1. Assistència. Contempla la participació en les activitats del symposium, però sense presentar comunicacions.
2. Assistència amb presentació ORAL, ONLINE o POSTER. Aquesta modalitat és conseqüència de l'enviament de la proposta en format d'article científic, assaig o ressenya (secció symposium) a la revista grafica o bé, a la revista questiones publicitarias, per a la seva publicació. L'acceptació de la proposta es realitzarà el més aviat possible, seguint els protocols d'avaluació de les respectives revistes.

ENVIAR, amb caràcter previ, el RESUM  per a la presentació de COMUNICACIONS ORALS, ONLINE y POSTERS mitjançant l'enviament d'un email amb el tema "RESUM PROPOSTES al SYMPOSIUM" a  l'adreça symposium.grafica@uab.cat

Les propostes han d'enviar-se en un document word segons s'indica:

Proposta

RESUM

TÍTOL

de la comunicació i la seva traducció a una segona llengua (quan més curt millor).

FILIACIÓ

completa de l'autoria: nom i cognoms, centre, email.

RESUMEN

de la comunicació amb la traducció a una segona llengua, amb una extensió màxima de  100 paraules que ha d'incloure: introducció, objectius, metodologia, mètode, resultats i conclusió.

 

PARAULES

 CLAU

5 paraules clau i la seva traducció a una segona llengua separades amb ; (punt i coma). 

REVISIÓ DOBLE CEC

indicar si es vol seguir la revisió segons "grafica" o bé, segons "Questiones Publicitarias"

PUBLICAR

indicar el desig o no de que es publiqui com article en les revistes científiques o pel contrari només s'opta al Symposium grafica 

S'agraeix enviar EL RESUM quan abans. No obstant, la data límit per el seu enviament és l'1 de maig de 2020. Una vegada acceptada la comunicació, s'haurà d'enviar el text complert.

Una vegada ACCEPTADA la proposta de comunicació (resum), com s'ha indicat anteriorment, els originals de les comunicacions orals  hauran d'enviar-se a la revista grafica o a questiones publicitarias (depenent del panel al qual s'obti: DISSENY GRÀFIC o CREATIVITAT PUBLICITÀRIA, respectivament)  abans de l'1 de juny per poder seguir el procés de revisió doble cec. SI NO ARRIBES A TEMPS contacta amb symposium.grafica@uab.cat. Per això serà necessari seguir les instruccions com s'indica en la  Inscripció al Symposium. El programa definitiu es publicarà a la pàgina web del SYMPOIUM el 31 de juliol de 2020, desprès d'aquesta data no es realitzarà cap canvi respecte de les presentacions de comunicacions orals, online i pòsters. Aquesta és la data en que està previst, que totes les comunicacions hagin superat la revisió cega habilitada per el Symposium. Les propostes de comunicacions pòster seran enviades en format pdfsymposium.grafica@uab.cat amb anterioritat al l'inici del symposium. 

ENVIAMENT DE PONÈNCIES originals que vulguin ser publicades a la corresponent revista científica
Les presentacions hauran d'enviar-se a la revista grafica o questiones publicitarias abans de l'1 de juny per poder ser  valorades. Per això serà necessari donar-se d'alta en la corresponent revista:

grafica: http://revistes.uab.cat/grafica/about/submissions#onlineSubmissions i seguir les normes de publicació, indicades a l'enllaç anterior.

questiones publicitarias: http://revistes.uab.cat/qp/about/submissions#onlineSubmissions i seguir les normes de publicació, indicades a l'enllaç anterior.

TARIFES
El període d'inscripció amb preu reduït és  fins el 15 de juliol de 2020. 

Sobrepassada aquesta data, PER FER EL PAGAMENT, cal accedir a través dels links TARIFA a partir del 15 de juliol (veure més avall).

 

TARIFA POSTERIOR AL 15 de juliol de 2020

ASSISTENT al Symposium. Participació al symposium que inclou la participació a tots els actes del symposium. També s'inclou el material del symposium. 

Link pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=95

130

euros

PONENT al Symposium.  Participació a tots els actes del symposium i defensa del treball. També s'inclou el material del symposium.  

Link pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=96

150

euros

ESTUDIANT · PONENT al Symposium. Participació d'estudiant (no docent) AMB defensa de ponència oral o ponència. Inclou la participació a tots els actes del symposium i la defensa del treball. També s'inclou el material del symposium. 

Link  pagament:

http://pagaments.fcri.blq.url.edu/Formularis_Formulari.aspx?id=97

50

euros

ESTUDIANT · INICIACIÓ ESTUDIANT  al Symposium. 

Participació d'estudiant (no docent) SENSE ponència *. Inclou el material del symposium (segons existències). 

Link acreditació de la condició d'estudiant:

mailto:symposium.grafica@uab.cat 

gratuït

 

 

* En els casos d'inscripció com estudiant (no docent), serà necesari acreditar la condició d'estudiant enviant la documentació pertinent al mail symposium.grafica@uab.cat

PAGAMENT

El pagament es realitza mitjançant transferència seguint el  link corresponent al tipus de participació escollit.  És mot important que es faci constar el nom i la identificació fiscal (DNI/NIE/CIF o Passaport). Una vegada realitzada la inscripció i el pagament, cal enviar el comprovant de la transferència al mail symposium.grafica@uab.cat Si es desitja factura fiscal cal enviar adjunt al comprovant de pagament: Nom i Cognoms, Raó Social;  NIF o CIF; Direcció Fiscal.

IMPORTANT
         Es demana que en la mesura del possible i per facilitar la logística, es facin amb suficient temps les inscripcions al Symposium.
         La presentació només podrà ser duta a terme per autors que es trobin inscrits al Symposium.
         De cada comunicació es lliuraran tants certificats de presentació de treballs com a autors estiguin inscrits. A cada certificat apareixerà el nom de tots els autors.
         No es lliurarà el certificat de presentació d'aquells treballs que no siguin exposats (segons la modalitat d'acceptació) durant la celebració del Symposium, a l'hora i data adjudicada.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL SYMPOSIUM

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/619 del Parlament Europeu i del Consell) (RGPD), l’informem que les dades facilitades a través del web http://jornades.uab.cat/symposiumgrafica/ lliurement i voluntàriament pels seus usuaris seran tractades exclusivament pel symposium grafica. Aquest tractarà les seves dades personals per mantenir-lo informat a través de correu electrònic de noves activitats vinculades al symposium grafica o a les revistes científiques “grafica” i “questiones publicitarias que li donen suport ambdues editades en format OJS per la UAB.

Responsable del tractament de les seves dades: Daniel Tena-Parera; NIF: 46321739S; Adreça postal: Edifici I – Campus de la UAB; Email: Daniel.tena@uab.cat; Web informativa i Contacte del Delegat/ada de Protecció de Dades: http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html

Comunicació de dades: Aquestes dades no seran cedides a tercers en cap cas.

Limitació en el temps del consentiment: Les dades es conservaran mentre no retiris el consentiment.

Drets: Pots exercir els teus drets d'accés a les teves dades, rectificació, supressió i oposició amb un correu electrònic a la adreça pr.brevia.publicitat@uab.cat.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B