Inscripció

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ.

Per la inscripció: Omplir i enviar el formulari situat a la part final d'aquesta pàgina.

Pel Pagament: Realitzar la transferència corresponent segons el tipus d'inscripció i data /tarifa reduïda o normal).

1. Assistència. Contempla la participació en les activitats del symposium, però sense presentar comunicacions.
2. Assistència amb presentació ORAL, ONLINE o POSTER. Aquesta modalitat és conseqüència de l'enviament de la proposta en format d'article científic, assaig o ressenya (secció symposium) a la revista grafica o bé, a la revista questiones publicitarias, per a la seva publicació. L'acceptació de la proposta es realitzarà el més aviat possible, seguint els protocols d'avaluació de les respectives revistes.

ENVIAR, amb caràcter previ, el RESUM  per a la presentació de COMUNICACIONS ORALS, ONLINE y POSTERS mitjançant l'enviament d'un email amb el tema "RESUM PROPOSTES al SYMPOSIUM" a  l'adreça symposium.grafica@uab.cat

Per a la presentació del RESUM de la ponència/comunicació cal enviar, en un document word, el contingut  segons s'indica:

Proposta

RESUM

TÍTOL

de la comunicació i la seva traducció a una segona llengua (quan més curt millor).

FILIACIÓ

completa de l'autoria: nom i cognoms, centre, email.

RESUMEN

de la comunicació amb la traducció a una segona llengua, amb una extensió màxima de  100 paraules que ha d'incloure: introducció, objectius, metodologia, mètode, resultats i conclusió.

 

PARAULES

 CLAU

5 paraules clau i la seva traducció a una segona llengua separades amb ; (punt i coma). 

REVISIÓ DOBLE CEC

indicar si es vol seguir la revisió segons "grafica" o bé, segons "Questiones Publicitarias"

PUBLICAR

indicar el desig o no de que es publiqui com article en les revistes científiques o pel contrari només s'opta al Symposium grafica 

S'agraeix enviar EL RESUM quan abans. No obstant, la data límit per el seu enviament és l'1 de maig de 2021. Una vegada acceptada la comunicació, s'haurà d'enviar el text complert.

Un cop ACCEPTADA la proposta de comunicació (resum), com s'ha indicat anteriorment, EN EL CAS QUE OBTI A PUBLICAR en una de les revistes científiques s'hauran d'enviar els originals de les comunicacions orals o online a la revista gràfica o questions publicitàries ( depenent de el panell a què s'opti: DISSENY GRÀFIC o CREATIVITAT PUBLICITÀRIA, respectivament) abans de l'1 de juny per poder seguir el procés de revisió doble cec. SI NO ARRIBES A TEMPS contacta amb symposium.grafica.uab.cat.

EN EL CAS QUE NO S'OBTI PUBLICAR en una de les revistes científiques i només es desitgi la presentació symposium, caldrà enviar el text complet de la comunicació en la secció SYMPOSIUM de la revista triada, seguint les directrius per a autors de "gràfica "o" qüestions publicitàries "no més tard del dia 25 d'agost.

Per a la presentació de comunicacions caldrà seguir les instruccions com s'indica a la Inscripció a l'Symposium (veure més avall). El programa definitiu es publicarà a la pàgina web del SYMPOSIUM el 31 de juliol de 2021, després d'aquesta data no es realitzarà cap canvi pel que fa a presentacions de comunicacions orals, online o pòsters. Aquesta és la data en què està previst, que totes les comunicacions hagin superat la revisió cega habilitada per al Symposium.

A més, les propostes de comunicacions online i les comunicacions pòster han d'enviar amb anterioritat el document digital corresponent a symposium.grafica.uab.cat amb anterioritat a l'inici de l'symposium.

MOLT IMPORTANT · ENVIAMENT DE PONÈNCIES originals que desitgen ser publicades a la corresponediente revista científica
Les propostes que també opten a ser publicades en una de les revistes científiques de referència de l'symposium, s'hauran d'enviar a la revista gràfica o a la revista questiones publicitàries abans de l'1 de juny per poder realitzar el procés de revisió. Per a això, serà necessari donar-se d'alta a la corresponent revista i enviar la proposta a la secció symposium.

gràfica: http://revistes.uab.cat/grafica/about/submissions#onlineSubmissions i seguir les normes de publicació, indicades a l'enllaç anterior.

questions publicitàries: http://revistes.uab.cat/qp/about/submissions#onlineSubmissions i seguir les normes de publicació, indicades a l'enllaç anterior.

TARIFES
El període d'inscripció amb preu reduït és  fins el 15 de juliol de 2021. 

Sobrepassada aquesta data, la Tarifa és la normal.

 

TARIFA REDUÏDA fins el 17 de juliol de 2021/TARIFA NORMAL a partir dek 15 de juliol de 2021

PAGAMENT
El pagament es realitza mitjançant TRASNFERÈNCIA BANCÀRIA:

IBAN: ES72 0081 5029 1500 0116 0919

BIC: BSABESBB

Titular: Fundació Blanquerna

Entidad: Banc de Sabadell

IMPORTANT: En el concepte cal especificar: VII Symposium grafica  + nom de la persona inscrita  + enviar comprovant del pagament a symposium.grafica@uab.cat 

Si desitja factura, una vegada realitzada la inscripció i el pagament, cal enviar-nos el nom i la identificació fiscal (Nom i Cognoms o Raó Social; DNI/NIE/CIF o Passaport; Direcció Fiscal) adjuntant el comprovant de la transferència al mail symposium.grafica@uab.cat 

TIPUS DE PARTICIPACIÓ

Fins el 15  de Juliol

A partir del 15 de Juliol

ASSISTENT al Symposium. Participació al symposium que inclou la participació a tots els actes del symposium. També s'inclou el material del symposium. 

130

euros

160

euros

PONENT al Symposium.  Participació a tots els actes del symposium i defensa del treball. També s'inclou el material del symposium.  

150

euros

180

euros

ESTUDIANT · PONENT al Symposium. Participació d'estudiant (no docent) AMB defensa de ponència oral o ponència. Inclou la participació a tots els actes del symposium i la defensa del treball. També s'inclou el material del symposium. 

50

euros

80

euros

ESTUDIANT · INICIACIÓ ESTUDIANT  al Symposium. 

Participació d'estudiant (no docent) SENSE ponència *. Inclou el material del symposium (segons existències). 

gratuït

gratuït

* En els casos d'inscripció com estudiant (no docent), serà necesari acreditar la condició d'estudiant enviant la documentació pertinent al mail symposium.grafica@uab.cat

RECORDAR
         Es demana que en la mesura del possible i per facilitar la logística, es facin amb suficient temps les inscripcions al Symposium.
         La presentació només podrà ser duta a terme per autors que es trobin inscrits al Symposium.
         De cada comunicació es lliuraran tants certificats de presentació de treballs com a autors estiguin inscrits. A cada certificat apareixerà el nom de tots els autors.
         No es lliurarà el certificat de presentació d'aquells treballs que no siguin exposats (segons la modalitat d'acceptació) durant la celebració del Symposium, a l'hora i data adjudicada.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL SYMPOSIUM

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/619 del Parlament Europeu i del Consell) (RGPD), l’informem que les dades facilitades a través del web http://jornades.uab.cat/symposiumgrafica/ lliurement i voluntàriament pels seus usuaris seran tractades exclusivament pel symposium grafica. Aquest tractarà les seves dades personals per mantenir-lo informat a través de correu electrònic de noves activitats vinculades al symposium grafica o a les revistes científiques “grafica” i “questiones publicitarias que li donen suport ambdues editades en format OJS per la UAB.

Responsable del tractament de les seves dades: Daniel Tena-Parera; NIF: 46321739S; Adreça postal: Edifici I – Campus de la UAB; Email: Daniel.tena@uab.cat; Web informativa i Contacte del Delegat/ada de Protecció de Dades: http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html

Comunicació de dades: Aquestes dades no seran cedides a tercers en cap cas.

Limitació en el temps del consentiment: Les dades es conservaran mentre no retiris el consentiment.

Drets: Pots exercir els teus drets d'accés a les teves dades, rectificació, supressió i oposició amb un correu electrònic a la adreça pr.brevia.publicitat@uab.cat.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B