Organització

Comitè organitzador

Cristina Escobar Urmeneta coordinadora
Universitat Autònoma de Barcelona


Francesc Costa Roca
Institut de Ciències de l'Educació de la UAB (ICE)
Universitat Autònoma de Barcelona
Melinda Dooly
Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Estella Clota
Servei de Llengües de la UAB
Natalia Evtnitskaya
Universitat Autònoma de Barcelona
María José Lobo Vírseda
Universitat Autònoma de Barcelona
Dolors Masats
Universitat Autònoma de Barcelona
Emilee Moore
Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Internacional de Catalunya
Luci Nussbaum Capdevila
Universitat Autònoma de Barcelona
Oriol Pallarès
Universitat Autònoma de Barcelona
Claudia Vallejo Rubinstein
Universitat Autònoma de Barcelona
Amb el suport d’Helga Martínez Ciprés, Lluc Potrony i estudiants de les especialitats d’anglès francès i alemany del màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

Entitats organitzadores

Grup de recerca CLIL-SI
Universitat Autònoma de Barcelona


Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP)
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Ciències de l'Educació de la UAB (ICE)
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Llengües de la UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
Amb el suport de
Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
Universitat Autònoma de Barcelona
Master universitari de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Universitat Autònoma de Barcelona
Master universitari en formació de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes. Especialitats d'anglès, francès i alemany
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya
Facultat de Filosofia i Lletres
Universitat Autònoma de Barcelona
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Govern d'Espanya
Amb la col·laboració de


Cambridge University Press
Macmillan ELT
National Geographic Learning — Cengage Learning
Oxford University Press
Pearson
Santillana — Richmond
Vicens Vives
Campus d'excel·lència internacional U A B