Què busquem quan fem una fotografia?, segurament el desig de "capturar" un moment especial, una situació, uns personatges, un lloc que ens inspira, captar a través d'un registre visual alguna cosa que ens interessa.
Pensar en una fotografia matemàtica, té aquesta mateixa intenció, el desig de "capturar", en aquest cas, "un contingut matemàtic" que percebem en el nostre entorn.
Endinsar-nos en aquest món ens possibilitarà el desenvolupament de molts processos, però un d’especialment rellevant des de l’educació és el creixement d’una mirada diferent, una mirada matemàtica.
Mirar matemàticament vol dir ser capaços d’observar i descobrir que el món està ple de situacions, objectes, formes, llocs, que ens permeten connectar idees matemàtiques amb la realitat.
Sabem que els plantejaments i desafiaments actuals de l’Educació Matemàtica ressalten la necessitat de contactar les matemàtiques amb la realitat, amb la finalitat que els estudiants puguin donar-les-hi sentit, reconèixer-les com una eina que permet interpretar fenòmens o analitzar situacions; es per això, que considerem que un bon camí per aprendre a mirar matemàticament és a través de les fotografies.
Tot això fa que una fotografia matemàtica pugui esdevenir una eina didàctica potent per a l’aprenentatge i l’ensenyament de les matemàtiques.

És per això que des del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la UAB organitzem anualment aquest concurs de fotografia matemàtica. Només necessitem una fotografia i el seu títol.

  Ens podeu seguir també a la nostra pàgina de Facebook